Spawanie

Zazwyczaj wykonujemy spawy metodą Tig oraz Mig/Mag. W razie potrzeby stosujemy do połączeń spawanie gazowe lub spawanie elektrodą otuloną.

Spawamy stal nierdzewną i kwasoodporną, różne gatunki stali czarnej oraz jako nieliczni spawamy aluminium.

Spawanie TIG:

Spawanie metodą Tig jest uważane obecnie za jedną z najdokładniejszych metod spawania. Stosowana jest raczej do cieńkich blach do grubości ok 2mm. Jest to spawanie łukowe nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego. Spawanie tą metodą daje bardzo wysokiej jakości spoiny lecz wymaga sporych umiejętności i praktyki od spawacza. Poniżej przedstawiamy zalety tej metody:

  • Bardzo wysoka jakość i estetyka spoin
  • Mała grubość spoiny
  • Praktycznie brak odprysków spawanego materiału
  • Możliwość spawania bardzo cieńkich blach  – od około 0,5mm (spawy raczej punktowe ze względu na wypaczenia materiału)
  • Metoda nadaje się do większości materiałów a w szczególności: stal nierdzewna i kwasoodporna oraz aluminium

Spawanie MIG / MAG:

Spawanie metodą MIG / MAG jest obecnie najbardziej popularną metodą spawania. Stosowana w szerokim zakresie grubości materiału od ok 1-50mm. Jest to spawanie łukowe elektrodą topliwą w postaci drutu, w osłonie gazu obojętnego. Poniżej przedstawiamy zalety tej metody:

  • Dobra jakość spoin
  • Duża wydajność
  • Większa wytrzymałość spoiny niż w metodzie TIG
  • Szeroki zakres grubości materiału od 1mm grubości w górę
  • Metoda nadaje się do większości materiałów a w szczególności: stale węglowe(czarne), stal nierdzewna i kwasoodporna oraz aluminium


 

Spawanie Tig
Spawanie Mig / Mag